----------------------------------------------------------------------------                 -         English--- 中文版

最佳分辩率 1024×768 登录邮箱

辽ICP备08005837号   设计:大石桥市之凡彩色图文设计有限公司

营口永吉麦格新型耐材有限公司是一家中美合资企业。主要向世界范围内的钢铁企业提供转炉、电炉、钢包、铁水包和鱼雷车以及中间包用耐火材料